Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

czwartek, 8 czerwca 2017

Z oceną „Magna cum laude”

    Vivat Academia, vivant professores!  - Przedszkolaki z Kaniowa mogą już szczycić się statusem absolwenta. 8 czerwca dobiegły końca zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego przygotowane we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu. Od stycznia dzieci brały udział w wykładach i ćwiczeniach, przyswajając sobie wiedzę na różne tematy. Ostatnia, kończąca cały cykl prelekcja została poświęcona jedynym w swoim rodzaju ssakom, jakimi są nietoperze. Poprowadził ją dr Wojciech Sierka ze specjalistycznej firmy „ENVIREX”  - usługi środowiskowe. Mali studenci dowiedzieli się, że skrzydła nietoperza to tak naprawdę jego dłonie i że te nocne zwierzęta nie zawsze muszą być czarne. Ciekawostką była podana do wiadomości dawna nazwa polska nietoperza – „niedopierz”.
    Tak jak prawdziwi absolwenci wyższych uczelni, tak i dzieciaki z Kaniowa otrzymały dyplomy ukończenia studiów. Birety akademickie i specjalne medale wręczała dr Joanna Podgórska – Rykała, pełnomocnik Rektora ds. badań naukowych i transferu wiedzy, wspólnie z dyrektor ZSP Kaniów Krystyną Bryksą. Rozdano także nagrody za najlepiej prowadzone indeksy. Obecny był również przewodniczący Rady Rodziców Łukasz Góra, zaś spotkanie zainaugurowała koordynatorka projektu Katarzyna Furgalska.    Jak podkreślają przedstawiciele WSH: Celem inicjatywy, realizowanej wspólnie przez naszą Uczelnię oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kaniowie jest zainspirowanie dzieci w wieku 4 - 6 lat do własnych poszukiwań oraz pokazanie im różnorodności świata nauki w sposób nie tylko przystępny, ale przede wszystkim interesujący.


Wszystkie zdjęcia w GALERII

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz