Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

niedziela, 30 kwietnia 2017

Pierwszy krok na stadiony świata

    Do igrzysk w Tokio pozostały jeszcze trzy lata – ale dla dziecka to cała wieczność, przedszkolaki nie mogą czekać! Cóż zrobić? Po prostu wziąć udział we własnej olimpiadzie zorganizowanej przez dorosłych tylko dla dzieci. Z prawdziwą paradą zawodników, pucharami, medalami, publicznością. Olimpiada Przedszkolaków zachowała ducha ojców olimpizmu, zasadę „liczy się udział”. U najmłodszych nie ma jeszcze zawiści i wyrachowania, cieszy ich już symboliczny, niedrogi medal i trochę słodyczy.
    Organizatorem Olimpiady w dniu 29 kwietnia był Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kaniowie. Wspólnie z Radą Rodziców, nauczycielami wychowania fizycznego, przy wsparciu Wójta Gminy Bestwina Artura Beniowskiego, Urzędu Gminy, radnych i sponsorów udało się w hali sportowej przygotować zawody na miarę dziecięcych marzeń. Splendoru naszym igrzyskom dodał krótki koncert Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.    Udział wzięły cztery dziesięcioosobowe drużyny (pięciu chłopców i pięć dziewczynek) z Bestwiny (zieloni), Bestwinki (żółci), Janowic (niebiescy) i Kaniowa (czerwoni). W roli trenerów wystąpili nauczyciele z macierzystych zespołów szkolno – przedszkolnych, zaś jako konferansjerzy doskonale radzili sobie wuefiści Arkadiusz Czaja i Tadeusz Szkuta. Z pomocą uczniów klas szóstych przeprowadzili osiem konkurencji sprawnościowych z użyciem piłki, woreczków, materacy, pałeczek sztafetowych. Z trybun niósł się doping rodziców i nie tylko: przybyli radni gminy Bestwina, dało się zauważyć również sołtysa Marka Pękalę, kierownika Referatu Sportu i Promocji Łukasza Wojsława a także innych, bardzo licznych fanów zdrowego stylu życia.    Po podliczeniu punktów okazało się, że pierwsze miejsce przypadło sołectwu Janowice i to właśnie ta drużyna odebrała z rąk wójta Artura Beniowskiego przechodni puchar. Pozostali wcale nie byli gorsi, formalnie na drugim miejscu uplasował się Kaniów, na trzecim Bestwina, na czwartym Bestwinka lecz to i tak nie zmienia faktu, że najważniejszą nagrodą stała się spora dawka ruchu i emocje nie mniejsze niż na zawodach klasy światowej.    Dyrektor Krystyna Bryksa podziękowała organizatorom i uczestnikom zmagań, przypomniała ponadto, że inicjatorem pierwszej edycji Olimpiady był Jerzy Zużałek. Słowa wdzięczności padły w kierunku wójta, Referatu SiP, Rady Rodziców oraz radnych gminnych, szczególnie fundatorów słodkiego poczęstunku – panów Grzegorza Kołodziejczyka i Łukasza Furczyka. Trudno wymieniać wszystkich z osobna, gdyż każdy obecny tego dnia w kaniowskiej hali podarował ambitnym przedszkolakom sporo radości.


Więcej zdjęć TUTAJ