Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

środa, 24 kwietnia 2013

Zmieniają świat pisząc listy

    Temat gospodarki odpadami, związany z wejściem w życie ustawy tzw. „śmieciowej” gości ostatnio na ustach mieszkańców bardzo często. Jednakże do tej pory adresatami kampanii informacyjnej były osoby dorosłe. A przecież najmłodsi za kilka lub kilkanaście lat zajmą ich miejsce i powinni swoją świadomość ekologiczną kształtować już teraz. Z pomocą uczniom gminnych placówek oświatowych przyszła fundacja ekologiczna „Arka” prowadząca w dniach 15 – 30 kwietnia ogólnopolską akcję „Listy dla Ziemi”.

    Głównym elementem tejże akcji jest pisanie przez młodych ludzi tematycznych listów skierowanych do ludzi dorosłych – samorządowców i nie tylko, które zachęcałyby do szeroko pojętej ochrony przyrody. Tematyka w roku 2013 dotyczyła głównie gospodarki odpadowej i recyclingu – listy wspierają zatem gminy w ich działaniach. Dorośli informowani są w lokalnych mediach, na zebraniach wiejskich lub poprzez internet, zaś dzieci i młodzież uczą się segregacji poprzez udział w akcjach przygotowanych specjalnie dla nich.


    Uczniowie z gminy Bestwina z zapałem wzięli udział w projekcie, do rąk złapali pióra, długopisy i kredki, aby poprzez swoje listy przyczynić się do ochrony zasobów naturalnych planety. Ci najmniejsi, z pierwszych czy drugich klas narysowali małe dzieła sztuki, zaś starsi nadali wypowiedziom formę literacką. Przy okazji odświeżyli nieco już zapomnianą w dobie SMS – ów sztukę epistolografii, czyli pisania listów.

    Listy były częścią większej całości – nauczyciele powiązali je z obchodami Dnia Ziemi, sprzątaniem, zbiórkami puszek, baterii i plastikowych nakrętek. Odbyły się także okolicznościowe akademie. Redaktor „Magazynu Gminnego” uczestniczył w ekologicznym apelu w Janowicach, które są zresztą „zielonymi płucami” całej gminy. W tamtejszej Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej uczniowie z klas 1 – 6 przygotowali widowisko teatralno – muzyczne, gdzie motywem przewodnim stała się oczywiście troska o środowisko naturalne. Na scenie pojawili się aktorzy przebrani za wiatr, wodę, kwiaty, a nawet hałas i ciszę. Deklamowano wiersze i śpiewano piosenki. Na uwagę zasługiwała zwłaszcza scena sądu nad Panią Śmieciarską i popisowa rola Tymoteusza Tomali – profesora ekologii. Odczytane zostały ponadto najlepsze „Listy dla Ziemi”. Wszystkie prezentowały wysoki poziom i w sposób emocjonalny, a zarazem merytoryczny apelowały do serc i sumień dorosłych. Talentem epistolograficznym zabłysnęli tutaj szóstoklasiści – Klaudia Rąba i Wojciech Sawkiewicz. Pani dyrektor Urszula Kal pogratulowała zarówno uczniom jak i ich opiekunom – nauczycielom ZSP, prosząc by o Ziemi pamiętano nie tylko od święta, ale i przez cały rok.
 

 
 

    Może obowiązek segregacji śmieci będzie dla mieszkańców impulsem do zwrócenia większej uwagi na świat, w którym żyją? Byłoby bardzo źle, gdybyśmy zostawili dzieciom i wnukom nasze miejscowości w gorszym stanie, niż sami pamiętamy je z dzieciństwa.

Więcej zdjęć TUTAJ i TUTAJ