Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

sobota, 25 sierpnia 2012

Dwadzieścia wspaniałych lat

   Dokonywanie wszelakich podsumowań jest zadaniem skomplikowanym. Chciałoby się uchwycić wszystkie przeżyte chwile, wymienić osoby i podziękować za zasługi każdemu z osobna. A jubileusz 20 lat istnienia Towarzystwa pielęgnującego naszą wspólną historię to wyjątkowy moment, w którym przeszłość zbiega się z przyszłością i nowymi zamierzeniami. Założone przed dwoma dekadami Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej uzupełnia swoją działalnością rolę gminy. Władze samorządowe troszczą się o bieżące potrzeby mieszkańców i realizują nowe inwestycje, ale to właśnie TMZB i Muzeum Regionalne skrzętnie zachowują pamiątki z minionych wieków. Historia jest przecież nauczycielką życia i ucząc się jej, czerpiemy najlepsze wzorce, zarazem unikając popełnionych niegdyś błędów. Prawda ta przyświecała w 1992 roku założycielom Towarzystwa.


25 sierpnia członkowie TMZB oraz zaproszeni goście spotkali się o godzinie 10.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Tam została odprawiona Msza św., którą koncelebrowali ks. proboszcz Cezary Dulka oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas, rodak z Bestwiny. Ks. Hałas w homilii przedstawił krótki zarys dziejów Towarzystwa, zwracając uwagę na nowe formy kontaktu z mieszkańcami, m.in. stronę internetową.Po liturgii grupa przeszła do salek parafialnych obok kościoła. Chór „Ave Maria” pod batutą Mariana Lubickiego (występujący również podczas mszy), wykonał pieśń „Ojcowski dom”. Tak rozpoczęła się cześć oficjalna obchodów.


Towarzystwo otrzymało listy gratulacyjne, kwiaty, książki i upominki. Wójt Artur Beniowski wręczył okolicznościową tablicę z dedykacją. Wszyscy obecni wysłuchali przemówienia przewodniczącej i obejrzeli film złożony ze zdjęć wykonanych w ciągu 20 lat. Wspominali zasłużone osoby, które odeszły już do wieczności, m.in. braci Józefa i Zygmunta Bubaków oraz wójta Stefana Wodniaka – wielkiego przyjaciela Towarzystwa.Specjalne podziękowania za szczególne zasługi dla Towarzystwa otrzymali: Pani Waleria Owczarz, ks. Cezary Dulka, pan Leon Foksiński, pan dr Franciszek Maga, pani   Anna Puczka, pan Adam Krywult, pani Ewa Sierant, pan Stanisław Zieleźnik, pan Andrzej Wojtyła, pan Andrzej Żaczek i ks. prof. Stanisław Hałas.

W dalszej części spotkania wystąpili goście specjalni – znani z pogadanek o Krakowie, Galicji i monarchii austro – węgierskiej redaktorzy Leszek Mazan i Mieczysław Czuma. Panowie są autorami licznych książek i artykułów prasowych, występowali także w radiu i telewizji. Fascynuje ich zwłaszcza wiek XIX – temu okresowi poświęcili swoje wywody. Znalazło się w nich miejsce także na Bestwinę jako gminę szczególną, leżącą na pograniczu Śląska i Małopolski. Zainteresowali się historią dzwonu z 1504 r., pokornie przyjmując do wiadomości fakt, że jest on starszy od słynnego Dzwonu Zygmunta. Redaktorzy przeprowadzili ponadto konkurs wiedzy o historii Bestwiny, gdzie nagrodami były oczywiście książki.


Z okazji jubileuszu został wydany biuletyn – jednodniówka pod tytułem „Ilustrowany Raptularzyk Bestwiński”. W nim zebrano najważniejsze dla Towarzystwa dokumenty: Protokół z zebrania założycielskiego w dniu 26 X 1992 wraz z listą obecności; postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Katowicach o wpisie do rejestru stowarzyszeń; pierwszy artykuł w „Naszym Głosie” na temat Towarzystwa napisany przez Walerię Owczarz; archiwalne fotografie i okładki niektórych książek wydanych przez TMZB na przestrzeni lat.


Na koniec goście przeszli do Muzeum Regionalnego im. Ks. Zygmunta Bubaka na okolicznościowy posiłek, w którym dominowały potrawy regionalne. Chętni mogli również zwiedzić muzealną ekspozycję.
Więcej zdjęć TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz