Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

środa, 3 maja 2017

Pracujemy dla Polski - 3 maj w gminie Bestwina

    Trzeciomajowy korowód w roku 2017 dotarł do sołectwa Bestwinka. Uczestników przywitała społeczność niewielka, ale doskonale zorganizowana. Ostatnie dziesięciolecia cechowały się dynamicznym rozwojem miejscowości: można wymienić budowę szkoły i kościoła, powstanie wielu nowych budynków mieszkalnych, prężnie działającą straż pożarną, klub sportowy i inne dobrze znane mieszkańcom dzieła, powody do wielkiej dumy. Bestwinka to ojczyzna olimpijczyków, parlamentarzystów i bohaterów wojennych. Przychodząc w to miejsce ze sztandarami i kwiatami przyglądaliśmy się naszej przeszłości i wyciągaliśmy rękę w przyszłość, tworząc niepowtarzalną międzypokoleniową sztafetę.

 
    Na zaproszenie wójta odpowiedzieli nie tylko ci, którzy na takich uroczystościach bywają z racji pełnionej funkcji. Udział licznie wzięli mieszkańcy gminy Bestwina – z całymi rodzinami, z dziećmi i młodzieżą wsłuchiwali się w słowa płynące z ambony i spod pomnika poświęconego „Tym, którzy oddali życie dla wolnej, niepodległej Ojczyzny”. Naliczono dwanaście pocztów sztandarowych oraz o wiele więcej delegacji – przyjechali do Bestwinki strażacy z wszystkich naszych jednostek, górnicy, pszczelarze, myśliwi, sportowcy, miłośnicy Ziemi Bestwińskiej, członkowie koła PSL, wyróżniały się barwne stroje pań z KGW czy też Zespołu Regionalnego „Bestwina”. Szczególnie cieszył oczy widok uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także harcerzy ze szczepu „Bratnie Żywioły”.


    Msza św. za Ojczyznę sprawowana była w kościele św. Sebastiana. Koncelebrowali ją księża proboszczowie z Bestwinki i Kaniowa Józef Baran i Janusz Tomaszek, natomiast kazanie wygłosił ks. Józef Walusiak z Janowic. Kapłan nakreślił wiernym przyczyny upadku I Rzeczypospolitej, wskazując zarazem na nadzieję, jaką niosła w sobie uchwalona w 1791 r. konstytucja. Również Kościół katolicki przez wieki niewoli był ostoją polskości, wiara określała tożsamość narodu pozbawionego własnego państwa.

    Pochód przeszedł na cmentarz parafialny przy muzyce Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Na miejscu przywitał zgromadzonych kierownik Referatu Sportu i Promocji Łukasz Wojsław. Po chwili oddał głos wójtowi Arturowi Beniowskiemu, który wspominał osoby ważne dla historii Bestwinki. Mówił m.in.: Żyją jeszcze świadkowie dawnych dni, pamiętający terror wojny i okupacji. Ziemi tej nie ominęła tragedia obozów koncentracyjnych, zbrodni na ludności cywilnej, przymusowej pracy i wywózek. Wspominamy mieszkańców będących ofiarami nazizmu i komunizmu. W obozie Auschwitz zakończyli życie nasi krewni, znajomi, sąsiedzi, w tym bracia Jan i Alojzy Duda czy Jan Firganek. Za Ojczyznę walczył i zginął wywieziony do Austrii Franciszek Gandor, natomiast w publicznej egzekucji w Jeleśni stracono Jana Bigosa. Przed tymi i innymi bohaterami należy schylić głowę. Czasy najnowsze przywodzą na myśl urodzonego w Bestwince medalistę olimpijskiego śp. Zbigniewa Pietrzykowskiego albo pierwszego proboszcza parafii św. Sebastiana, ks. Marcina Mokwę. Wczorajsza rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej postawiła przed naszymi oczami długi szereg druhów broniących nas od ognia już od 1912 roku.
 
    Kwiaty pod pomnikiem złożył najpierw przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik oraz radni naszej gminy, po nim wójt i pracownicy Urzędu Gminy, radni powiatowi, sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich jak również wszystkie pozostałe delegacje.    Konstytucja 3 maja 1791 roku określała prawa i obowiązki wszystkich stanów, doceniając zasługi szlachty, mieszczan i ludności wiejskiej. Współcześnie można odnieść słowa ustawy rządowej do przedstawicieli różnych zawodów i grup społecznych. Według sił, talentów i możliwości, wszyscy służymy Polsce, rzetelnie wykonując codzienne zadania. 

Wszystkie zdjęcia można znaleźć w GALERII

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz