Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

wtorek, 2 maja 2017

Biało - czerwona strzała z Bestwinki

    Od drewnianej remizy i konnej sikawki po nowoczesne wozy na miarę XXI wieku – jeśli w jednym zdaniu dałoby się streścić bogatą historię OSP w Bestwince, to chyba właśnie w tym. Zapał współczesnych druhów ani trochę nie ustępuje entuzjazmowi Walentego Ozgi i Franciszka Wawerczyka, inicjatorów powstania straży przed 105 laty. Zmieniają się czasy i sprzęt lecz duch służby jest taki sam, przecież po każdym kryzysie spowodowanym wojną czy klęskami żywiołowymi OSP Bestwinka odbudowywała się na nowo. 


     „Każdy mężczyzna tęskni za bitwą, którą mógłby stoczyć, przygodą, którą mógłby przeżyć i pięknem, które mógłby ochronić” - Podczas Mszy św. w kościele św. Sebastiana powiatowy kapelan OSP ks. Aleksander Smarduch sparafrazował cytat z książki Johna Eldridge’a „Dzikie serce”. Służba strażaka odpowiada na wszystkie te potrzeby! Nie należy zapominać o druhnach – ich serca na równi z męskimi podążają za przykładem św. Floriana. Gdy w dniu 2 maja pochód wyruszał spod strażnicy do kościoła, mieszkańcy nie mieli wątpliwości, że są to bohaterowie ich codzienności, czuwający gdy reszta śpi. Wspomniany ks. Smarduch i ks. proboszcz Józef Baran modlili się o błogosławieństwo dla żyjących i o wieczny spoczynek dla zmarłych druhów.
    Po zakończonej liturgii komendant gminny Grzegorz Owczarz i Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie poprowadzili orszak pocztów sztandarowych oraz resztę uczestników uroczystości z powrotem do Domu Strażaka. Na placu apelowym miała miejsce główna część obchodów jubileuszowych. Z zaproszenia skorzystali senator RP Andrzej Kamiński, honorowy członek Zarządu Głównego ZOSP RP Józef Kłoda, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Mirosław Szemla, naczelnik powiatowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego st. bryg. Aleksander Radkowski, zastępca komendanta miejskiego PSP w Bielsku – Białej st. bryg. Krzysztof Grygiel, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Stanisław Nycz, wiceprezes Herbert Szeliga i członek Zarządu Grzegorz Gawęda, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik wraz z radnymi, radni Rady Powiatu Bielskiego, sołtys Teresa Paruch – Ryś z Radą Sołecką, dyrektor GOK Grzegorz  Boboń, prezesi i przedstawiciele kół, stowarzyszeń, organizacji społecznych, sportowców i przedsiębiorców a nade wszystko dzielni strażacy, również z MDP. Oprócz jednostek z gminy Bestwina przyjechały delegacje z Chełmka, Dankowic i Starej Wsi.    Samochód przekazywany do podziału bojowego jest lekkim wozem o przeznaczeniu ratowniczo – rozpoznawczym, tak potrzebnym w razie wypadków komunikacyjnych lub innego typu zagrożeń miejscowych. Fiat Ducato sfinansowany został dzięki przychylności Rady i Wójta Gminy Bestwina (55 tys. zł.), z tzw. gotowości bojowej (30 tys.) oraz z wkładu własnego jednostki, dobrowolnych ofiar sponsorów i indywidualnych mieszkańców sołectwa Bestwinka. W tym miejscu  wypada podziękować za niezwykłą hojność – wpłata jest w pewnym sensie również inwestycją gdyż samochód może przyczynić się do uratowania życia i mienia każdego z nas. Fiat został poświęcony przez obu księży, z kolei kluczyki z rąk wójta Artura Beniowskiego odebrał naczelnik Krzysztof Zelek. 

    Roli prowadzącej uroczystość podjęła się wiceprezes OSP Bestwinka Magdalena Sobańska. Jako że jubileusz połączono z akademią gminną, w programie znalazły się wszystkie regulaminowe elementy takie jak przegląd pododdziałów, hymn, państwowy, podniesienie flagi. Ponadto obszerny   referat poświęcony przeszłości i współczesności jednostki został odczytamy przez druha prezesa Grzegorza Gawędę. Prelegent zaznaczył m,in., iż strażacy z Bestwinki gasili pamiętne pożary w rafinerii nafty w Czechowicach – Dziedzicach (poległ dh Roman Kozik) oraz w lasach Kuźni Raciborskiej. Zmagali się ze skutkami „Powodzi Tysiąclecia” i późniejszych podtopień. Z czasów najnowszych doskonale pamiętamy jubileusz stulecia w 2012 kiedy to przekazano średni samochód Mercedes – Benz. Wszystkie warte zapamiętania chwile, te doniosłe i te tragiczne, opisuje wytrwale w wielokrotnie nagradzanej kronice prezes honorowy, dh Józef Distel.
    Akademia strażacka bez odznaczeń nie byłaby akademią, stąd zanim rozpoczęły się przemówienia zaproszonych gości, udekorowano zasłużone osoby medalami i orderami. Oto ich lista:
    Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadany uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP: Tadeusz Maga.
    Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadany uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach: Mariusz Puchała, Sebastian Sacher. Medal srebrny: Jarosław Bieroński, Sławomir Bieroński, Wojciech Furtek, Michał Kóska, Krzysztof Pucka, Andrzej Wójcicki. Medal brązowy: Rafał Kozieł, Wojciech Kubies, Łukasz Pasierbek, Anna Radwańska, Przemysław Szczepaniak, Radosław Walecki, Dawid Żabka.
    Medal „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego”: Bronisław Jonkisz, Stanisław Olejak. Paweł Ryś.
    Odznaka „Wzorowy Strażak” nadana uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RO w Bielsku – Białej: Patryk Ciućka, Damian Duda, Grzegorz Gajda, Marcin Kozub, Mateusz Kuś, Wojciech Lindert, Leszek Nycz, Marek Pustelnik, Remigiusz Żurowski.
    Odznaczenia dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odebrało również wielu najmłodszych strażaków – jest to ich pierwsza odznaka, zarazem zachęta do pozostania w szeregach   rycerzy św. Floriana na resztę życia. 
  
    Ostatnim akcentem tego wielkiego dla Bestwinki dnia stały się przemówienia i wręczenie  listów gratulacyjnych czy też tablic pamiątkowych. Gdy ostatni gość zszedł z mównicy, zawyły syreny i ulicami gminy przejechała na sygnale kolumna wozów bojowych. Na czele z tytułową, nową „biało – czerwoną strzałą”.
 
Wszystkie zdjęcia można znaleźć w GALERII

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz