Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

poniedziałek, 2 czerwca 2014

Diamentowe gospodynie

     Na początku było ich 18. Teraz – 68 i stale przybywają nowe członkinie. Koło Gospodyń Wiejskich z Janowic w roku diamentowego jubileuszu przeżywa rozkwit, będąc dumą swojego sołectwa i całej gminy. Renoma nie wzięła się z niczego, panie pracowały nad nią od roku 1954, kiedy to prezes Kółek Rolniczych Anastazja Piekiełko wystąpiła z inicjatywą założenia KGW w Janowicach. Wkrótce została wybrana pierwsza przewodnicząca – Emilia Piątek i od tego momentu rozpoczęła się wspólna praca, nauka i integracja.     Trudno oczywiście opisać działalność Koła ze szczegółami od samego początku, ale wspomnijmy, że już nawet wczesne lata były nasycone różnoraką aktywnością. Panie organizowały noworoczne „choinki”, świąteczne „mikołajki”, prowadziły dziecińce dla dzieci rolników, kursy gotowania, szycia, haftu, zakładały wylęgarnie drobiu, pracowały przy budowie nowej szkoły, a w późniejszych latach także kościoła. Uczestniczyły w wielu wyjazdach, na przykład reprezentując Janowice podczas dożynek różnego szczebla. Same przyczyniały się do corocznych, barwnych obchodów dożynek janowickich.
     Emilia Piątek stała na czele KGW przez 25 lat, aż do roku 1979, kiedy to zastąpiła ją Zofia Kubik. W 1991 r. przewodniczącą została Krystyna Handzlik, a kolejna zmiana miała miejsce 8 XII 2012 r, wraz z wyborem Krystyny Norymberczyk. I tak nadszedł dzień 31 maja 2014 r., dzień wielkiego jubileuszu, w którym członkinie KGW dziękowały za wszystko, co było ich udziałem od założenia.
 
     Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą sprawowaną przez proboszcza parafii św. Józefa Robotnika, ks. Józefa Walusiaka. Kapłan pogratulował gospodyniom pięknego jubileuszu i wskazał na osoby Maryi i św. Józefa jako wzory do naśladowania w rodzinie i w społeczeństwie. Po liturgii delegacja pań udała się na cmentarz, by złożyć hołd zmarłym członkiniom Koła, zwłaszcza pierwszym przewodniczącym.

     Zasadnicza i oficjalna część obchodów odbyła się w sali Domu Strażaka, na tę okazję pięknie udekorowanej. Przewodnicząca przywitała wszystkie panie i jej gości. Po krótkim przedstawieniu historii Koła nadszedł czas na gratulacje i życzenia. Największe wyróżnienie spotkało KGW ze strony Sejmiku Województwa Śląskiego, a jest to złoty medal Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego, wręczony przez wiceprzewodniczącego Sejmiku, Andrzeja Kamińskiego. Z kolei wójt Artur Beniowski wręczył przewodniczącej pamiątkową paterę, zaś poszczególnym paniom statuetki za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju KGW. Specjalnę  nagrodę, także formie patery, odebrała Krystyna Handzlik – wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń.


     Życzenia złożył także sołtys Janowic Jan Stanclik, radny powiatu bielskiego i dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń, prezes OSP Janowice Jerzy Kudła, przewodniczący Klubu Seniora Jerzy Zdrojewski, dyrektor szkoły Urszula Kal oraz delegacja uczniów i oczywiście przedstawicielki KGW z Bestwiny, Bestwinki i Kaniowa. Wyjątkowy prezent podarowała pani Bernardyna Nycz z Hałcnowa – życzenia przekazała za pośrednictwem Śląskiego Koncertu Życzeń prowadzonego przez Mirka Szołtyska. Krystyna Norymberczyk odczytała także życzenia od poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik. 
     Wszystkich zachwyciły występy uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Taniec mażoretek, inne tańce, popisy wokalne, aktorskie. Dyrektor Urszula Kal jest nową członkinią KGW, tak więc z pewnością można liczyć na dalszą, owocną współpracę przy różnych okazjach. Dawne wspomnienia odżyły podczas oglądania historycznych zdjęć zaprezentowanych w wyświetlanym filmie. Niejedna łza zakręciła się w oku, gdy na ekranie pojawiały się koleżanki z lat minionych, często już odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku.     Całości dopełnił występ znanej i lubianej kapeli góralskiej „Ondraszki” ze Szczyrku. Gra na tradycyjnych instrumentach umiliła wspólny posiłek, zaś pełne humoru żarty pozwoliły na radosne przeżycie jubileuszowego spotkania.

Wszystkie zdjęcia znajdują się w LINKU

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz