Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

poniedziałek, 7 września 2015

We wspólnym domu - dożynki gminne w Kaniowie

    Swoją najnowszą encyklikę zatytułowaną Laudato si’ papież Franciszek poświęcił społecznej trosce o świat doczesny, o Ziemię, która jest wspólnym domem całej ludzkości. Traktowana z należytym szacunkiem odwdzięcza się swoimi bogactwami, żywiąc i utrzymując wszystkie narody ją zamieszkujące. Bardzo łatwo jednak doprowadzić do wyjałowienia wielkich obszarów planety, do klęski głodu czy nieodwracalnego wytępienia wielu gatunków roślin i zwierząt. Coroczne uroczystości dożynkowe mają przypominać o tych prawdach i zarazem być hołdem dla ludzi trudniących się pracą związaną z rolnictwem, hodowlą, leśnictwem, rybactwem, pszczelarstwem, ogrodnictwem, sadownictwem... 6 września społeczność mieszkańców gminy Bestwina spotkała się w Kaniowie na radosnym przeżywaniu święta plonów.


    Ulicami sołectwa przejechał korowód maszyn rolniczych – traktorów, kombajnów i innych pojazdów, niekiedy zabytkowych lub specjalnie na tę okazję skonstruowanych – przykładem może być platforma Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski”. Na przyczepach zasiedli mieszkańcy Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa. Śpiewali, grali, prezentowali barwne stroje i pomysłowe dekoracje. Dzieciom najbardziej podobali się jeźdźcy konni w przebraniach z różnych epok.    Po zakończonej paradzie na tereny rekreacyjne przeszedł pochód prowadzony przez strażaków, poczty sztandarowe i Orkiestrę Dętą Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Przez dożynkową bramę weszli przedstawiciele władz samorządowych – wójt Artur Beniowski, radni gminy Bestwina, powiatu bielskiego, sołtys Kaniowa Marek Pękala z radą sołecką, gospodynie z gminnych KGW, delegacje OSP, Koła Łowieckiego, pszczelarzy, wędkarzy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i innych organizacji czy stowarzyszeń z terenu całej gminy.    Dziękczynna Msza święta zgromadziła wiernych pragnących podziękować za zbiory z pól, pasiek, stawów i lasów. Chociaż rok był trudny, doświadczyliśmy suszy i nawałnicy to jednak powszedniego chleba nie zabrakło, a są na świecie rejony gdzie w oczy zagląda realne widmo głodu. O „wyobraźni miłosierdzia”, potrzebie dzielenia się, wyczuleniu na innych wspominał główny celebrans liturgii, dyrektor „Caritas” diecezji bielsko – żywieckiej ks. Robert Kasprowski. Wspólnie z mim modlili się księża proboszczowie – ks. Janusz Tomaszek z Kaniowa, ks. Cezary Dulka z Bestwiny i ks. Józef Baran z Bestwinki. W procesji z darami każde sołectwo złożyło na ołtarzu produkty rolne, natomiast czytania w liturgii słowa wykonali wójt Artur Beniowski, sołtys Marek Pękala i prezes KGW Mieczysława Głombek (modlitwa wiernych). Muzyczną oprawę zapewnił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz chór „Antonius” działający przy parafii Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie.    Rola starostów dożynkowych przypadła państwu Iwonie i Adamowi Głąb – w części oficjalnej przekazali oni wójtowi Arturowi Beniowskiemu bochen chleba. Gospodarz gminy przyrzekł, że będzie troszczył się o godny i sprawiedliwy podział dóbr. W przemówieniach oprócz wójta głos zabrał sołtys, pani prezes KGW a także przewodnicząca Gminnego Koła PSL Danuta Kubik. Dodatkowo przedstawiciele Śląskiej Izby Rolniczej wręczyli odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” panu Franciszkowi Kłodzie, wieloletniemu bardzo doświadczonemu gospodarzowi.

    Z wielkim zainteresowaniem spotkała się wystawa dawnych maszyn, narzędzi rolniczych i sprzętów gospodarskich przygotowana przez pana Michała Kobielę. Pan Michał, pasjonat historii postarał się także o zaprezentowanie starych fotografii, szczególnie zdjęć z dożynek w Kaniowie w 1961 r. autorstwa Jana Janoty. Wystawę połączono z degustacją produktów tradycyjnych – chleba, smalcu, maślanki itd. Swoje produkty zaoferowało do skosztowania również Koło Gospodyń Wiejskich w Kaniowie, a najmłodsi korzystali z możliwości pomalowania twarzy przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni”. Zainteresowani ogrodnictwem oglądali wystawy roślin ze szkółek państwa Jonkisz i Greń.    W części artystycznej, późnym popołudniem wystąpił zespół „Servoos” w składzie z kierownikiem kapeli Zespołu Regionalnego „Bestwina” Mariuszem Miką, następnie na estradzie pojawił się góralski Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” – młodzi artyści wywołali duży aplauz publiczności swoimi karkołomnymi ewolucjami wykonywanymi podczas tańców. Na koniec miała miejsce zabawa prowadzona przez dobrze znany w gminie Bestwina zespół „Albatros” z Janowic. Mimo deszczu i chłodu tańczącym parom udzieliła się świąteczna atmosfera.
 
    Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom i organizacjom, które przyczyniły się do przygotowania pięknej uroczystości w Kaniowie. W r. 2016 dożynki odbędą się w Janowicach i zapraszamy na nie już teraz.

Wszystkie zdjęcia można znaleźć w GALERII

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz