Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

sobota, 3 maja 2014

Zachowajmy dziedzictwo przodków

     Pomimo dosyć chłodnej aury mieszkańcy naszej gminy zgromadzili się 3 maja przy budynku Urzędu, by złożyć kwiaty pod pomnikiem „Tym, co życie oddali Polsce”. W ten sposób zaakcentowali łączność z Polakami w kraju i za granicą pamiętającymi o przełomowym znaczeniu ustawy zasadniczej z 1791 roku. Dokument ten, choć z powodu zdrady targowickiej i wojny polsko – rosyjskiej nie wszedł w życie stanowił – i stanowi nadal – pewien punkt odniesienia dla osób czujących się patriotami. Święto 3 maja obchodzone w trudnych latach wojen, okupacji czy też PRL-u było manifestacją dążenia do suwerenności, niezależności od obcej władzy. Dziś możemy celebrować je bez przeszkód, zarazem zaszczepiając miłość do ojczyzny u dzieci i młodzieży.
 


 
     Jak przypomniał prowadzący akademię dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń, 3 maja posiada również wymiar religijny. Jest to uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, ale w roku 2014 nie sposób nie odnieść się także do kanonizacji papieża Jana Pawła II. Nauczanie Karola Wojtyły łączyło bowiem  - w wielu aspektach – ludzi wierzących i niewierzących, zwłaszcza jeśli dotyczyło spraw tak uniwersalnych jak dziedzictwo historyczne i umiłowanie własnego kraju. Papież z Polski umacniał na duchu naród podczas ciemnej nocy stanu wojennego i pomagał odnaleźć zasady moralne w momencie transformacji ustrojowej. Kochał historię i umiał wyciągać z niej wnioski, wiele wątków społecznych zawarł w encyklikach, listach oraz przemówieniach, między innymi w tym wygłoszonym podczas wizyty w Sejmie RP w czerwcu 1999 r.
  
     Kwiaty złożyły delegacje Rady i Urzędu Gminy Bestwina, na czele z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Zużałkiem i wójtem Arturem Beniowskim. Następnie przedstawiciele jednostek samorządowych, szkół, gminnych stowarzyszeń, organizacji, ugrupowań, straży pożarnych, sołectw. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, zaś wartę honorową wystawili harcerze ze szczepu „Bratnie Żywioły”.
 
      Uroczystość uczczono w każdym sołectwie z osobna, głównie podczas Mszy świętych sprawowanych w intencji ojczyzny. W Kaniowie po liturgii uczestnicy przeszli pod przewodnictwem księdza proboszcza Janusza Tomaszka i w asyście straży pożarnej oraz orkiestry dętej pod pomnik „Ofiarom Wojen i Nienawiści” znajdujący się na cmentarzu parafialnym. Tam odmówiono modlitwę, zapalono znicz i złożono kwiaty.
 


 
Więcej zdjęć TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz