Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

piątek, 2 maja 2014

Strażak - znaczy ratownik

     Dzisiaj strażak nie ogranicza się tylko do gaszenia pożarów – coraz wyraźniej widać, że idziemy w stronę ratownictwa ogólnego – tą wypowiedzią zastępca komendanta miejskiego PSP w Bielsku – Białej st. bryg. Zdzisław Stypuła podsumował 2 maja podczas gminnej akademii OSP w Bestwince ogólną sytuację w pożarnictwie. A doskonale widać to w praktyce. Wzrasta ilość wypadków komunikacyjnych, również podczas klęsk żywiołowych rola Straży Pożarnej jest nieoceniona. Stąd wątek strażaka – ratownika został zaakcentowany przy okazji uroczystości szczególnie mocno.


     Gminny Dzień Strażaka rozpoczął się przed godziną czternastą – druhowie w asyście Orkiestry Dętej Gminy Bestwina, pocztów sztandarowych i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przeszli do kościoła św. Sebastiana. Mszę św. celebrował proboszcz z Bestwinki, ks. Józef Baran. Jak powiedział w homilii, każda organizacja czy sfera życia kieruje się swoimi zasadami, regulaminem  - tak jest również z OSP. Zaapelował, żeby spośród wszystkich kierujących naszym życiem zasad najważniejsze były te określone w Dekalogu, aby pamiętać że jesteśmy przede wszystkim chrześcijanami. Nie zapomniał także o podziękowaniu druhom za ich całoroczną, nieraz bardzo wymagającą służbę.

 
     Po powrocie do strażnicy, na placu apelowym miała miejsce część oficjalna – podniesiono flagę państwową, orkiestra odegrała hymn, a przeglądu pododdziałów dokonał członek zarządu wojewódzkiego a zarazem prezes zarządu powiatowego ZOSP RP Jan Cholewa wspólnie z komendantem gminnym Grzegorzem Owczarzem. 
     
     Tradycyjnie przy okazji akademii gminnej zostały przyznane odznaczenia strażackie. Bardzo wysokie wyróżnienie – Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, nadawany przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymał zasłużony druh OSP Kaniów, Jan Janeczko. Warto wspomnieć, że obecnie naczelnikiem OSP Kaniów jest syn pana Jana Andrzej, a rodzinne tradycje kontynuują również najmłodsi przedstawiciele rodu: wnuczka Aleksandra i wnukowie Wojciech oraz Bartłomiej.


     Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: Tomasz Ochman, Michał Morcinek (OSP Bestwina); Łukasz Hoczek, Łukasz Kóska (OSP Kaniów); Jadwiga Nycz (OSP Bestwinka).

  
     Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: Urszula Furtek (OSP Bestwina); Genowefa Gałuszka (OSP Janowice); Szczepan Kóska (OSP Bestwinka).


     Brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: Krzysztof Kozieł (OSP Janowice); Anna Kulesza, Agnieszka Kubik, Wacław Waliczek, Sylwia Jonkisz (OSP Bestwina); Sławomir Bezegłów, Marcin Kraus (OSP Bestwinka).     Medal za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego przyznany przez Kapitułę tegoż Medalu otrzymali druhowie: Andrzej Satława (OSP Kaniów), Jan Wróbel (OSP Bestwina), Bogusław Gleindek (OSP Janowice), Eligiusz Cofała (OSP Bestwinka).     Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bielsku - Białej - odznaką „Wzorowy Strażak” odznaczeni zostali druhowie: Kamil Owczarz, Dawid Kuglarz (OSP Kaniów); Dariusz Orłowski (OSP Bestwina); Rafał Kozieł (OSP Janowice); Jarosław Walecki (OSP Bestwinka).

   
     Odznaczenia te wręczali członkowie władz pożarniczych. Oprócz druhów wymienionych wcześniej, na uroczystość przybył także członek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP Mirosław Szemla – zarazem wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; ponadto wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga, wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Jan Ozimina, członek Zarządu Powiatowego ZOSP RP Grzegorz Gawęda, prezes OSP Bestwinka Józef Distel, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk oraz radni powiatowi Grzegorz Boboń i Józef Maziarz. Goście życzyli druhom wszelkiej pomyślności, opieki św. Floriana a także akcentowali systematyczne podnoszenie przez druhów kwalifikacji czy też zakupy sprzętowe. Mirosław Szemla zapewnił, że WFOŚiGW wyasygnował specjalną pulę środków przeznaczonych na doposażenie Straży Pożarnej.

Więcej zdjęć w GALERII

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz