Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

wtorek, 10 listopada 2015

Pod sztandarem św. Ambrożego

    Dwadzieścia lat upłynęło od chwili, gdy Koło Pszczelarzy z gminy Bestwina otrzymało sztandar – fizyczny znak zaangażowania tej społeczności w życie naszych sołectw i wkład w troskę o środowisko naturalne. Ufundowanie sztandaru było możliwe dzięki ofiarności członków Koła, a także ówczesnego proboszcza z Kaniowa ks. kan. Józefa Jaska i Urzędu Gminy w Bestwinie z wójtem Antonim Grygiercem na czele. W dniu 10 listopada 2015 r. pszczelarze wspominali tamte czasy i wyrazili życzenie, by sztandar został przekazany kolejnym pokoleniom.


    Nie był to jedyny jubileusz – 25 lat na stanowisku prezesa trwa Kazimierz Wojtyła, a 60 rocznicę urodzin obchodzą członkowie KP – Andrzej Wysogląd i Ryszard Olek. Do tego należy doliczyć 40 lat kapłaństwa ks. Józefa Jaska oraz 30 lat ks. Marka Kręciocha (proboszcza z Kobiernic). Obaj, wspólnie z ks. Józefem Walusiakiem odprawili dla pszczelarzy Mszę św. dziękczynną w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Janowicach. Homilię wygłosił ks. Józef Jasek. Przypomniał postać patrona pszczelarzy, św. Ambrożego jak również doniosłą symbolikę sztandaru.
    Po liturgii uczestnicy udali się do Domu Sportowca w Bestwinie. Tam, w imieniu prezesa, podsumowania mijającego roku dokonał Andrzej Wysogląd. Jak powiedział, rok 2015 nie szczędził upałów, był wybitnie niesprzyjający dla rolnictwa. Natomiast w pszczelarstwie sezon się udał. Zebrano dużo miodu, zwłaszcza spadziowego. Rodziny pszczele są dobrze przygotowane i w dobrej kondycji przed zimą. Sami pszczelarze działali bardzo aktywnie, można wymienić tutaj udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, w Dniach Pszczelarstwa, w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasną Górę, w pogrzebach zasłużonych kolegów. Niezwykle pracowity będzie rok 2016. Już w styczniu zostanie wybrany nowy zarząd GKP. Odbędą się jubileusze 40 – lecia istnienia Koła i 20 – lecia stworzenia działu pszczelarskiego w Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie.
    Wspólnie z naszymi pszczelarzami świętowali: wójt gminy Bestwina Artur Beniowski i dawni wójtowie Antoni Grygierzec i Anatol Faruga, radny Rady Powiatu Bielskiego Jan Stanclik, radni gminy Bestwina, wiceprezes zarządu prezes BZP "Bartnik" Stanisław Kamiński, reprezentanci Kół Pszczelarskich z Oświęcimia, Porąbki i Starej Wsi, jubilaci, seniorzy i licznie zgromadzeni miłośnicy pszczół.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz