Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

środa, 10 czerwca 2015

O przyszłość jesteśmy spokojni - 125 lat OSP Bestwina

    W tym uroczystym dniu napawa nas dumą historia, cieszy teraźniejszość, ale możemy być również pewni, że po nas przyjdą kolejni dzielni druhowie – wyznał wójt gminy Bestwina Artur Beniowski na jubileuszowej akademii OSP Bestwina w dniu 6 VI – gdy patrzę na licznych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej to utwierdzam się w przekonaniu, że Straż Pożarna w naszej gminie będzie rozwijać się nadal i działać Bogu na chwałę i ludziom na ratunek!
     Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie to kilka grubych tomów, które przez długi czas skrzętnie spisywał, uzupełniał na podstawie źródeł i opatrywał materiałem fotograficznym druh Jan Ozimina. Z ksiąg tych dowiadujemy się między innymi, że pod koniec XIX w. zawiązało się Towarzystwo Straży Ogniowej – bezpośrednim impulsem był pożar z 1888 r. w którym spłonęły zabudowania gospodarcze, inwentarz i budynki mieszkalne. Wartę ogniową podjęli mieszkańcy pod kierunkiem ks. Migdała – wikariusza. Już w następnym roku powstały zalążki strażnicy, zakupiono ręczną sikawkę i niedługo później pierwsi druhowie wzięli udział w Zjeździe Krajowym (galicyjskich) Ochotniczych Straży Pożarnych (1890). Tam dokonano oficjalnej rejestracji Straży.


    Od tej chwili minął wiek i ćwierćwiecze – jak zaznaczył obecny prezes OSP Bestwina Marceli Kraus, odczytywanie wszystkich znaczących wydarzeń z dziejów jednostki zajęłoby wiele czasu (stąd też zainteresowanych odsyłamy chociażby do kroniki lub na stronę internetową) ale ważne jest by pamiętać, że choć zmieniał się sprzęt, siedziba OSP, druhowie przychodzili i umierali to nie zmieniło się jedno – duch służby i poświęcenie. Kosztem obowiązków domowych i swojego wolnego czasu strażacy nieśli pomoc tam gdzie było trzeba, gasili wielki pożar Rafinerii w Czechowicach – Dziedzicach, ratowali życie i mienie podczas powodzi – po prostu wstępowali do OSP nie dla pięknych mundurów i medali, lecz po to, by był w Bestwinie ktoś, na kim można polegać w razie zagrożenia.    Wspomniane mundury, medale czy sztandary mają jednak w Straży Pożarnej swoje miejsce i jubileusz stwarza okazję by świętować z „pompą” – uczynić to należy z uwagi na ogromną wdzięczność za wszelkie dobro wyświadczone przez strażaków. Dziękował zatem już podczas Mszy św. proboszcz bestwińskiej parafii Cezary Dulka a później uczynił to wójt Artur Beniowski (także w imieniu Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki) i pierwszy wicewojewoda śląski Mirosław Szemla. 


    Przed Domem Strażaka przy ul. Kościelnej zgromadziły się poczty sztandarowe jednostek z naszej gminy i miejscowości ościennych. Zgodnie z tradycją pododdziały (dowodzone przez mł. bryg. Witolda Inerowicza z PSP) przemaszerowały w szyku do kościoła i z powrotem, natomiast na placu apelowym miały miejsce pozostałe elementy ceremoniału. Poczet flagowy wciągnął na maszt flagę państwową, orkiestra odegrała hymn narodowy, zaś członek zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, wicewojewoda Mirosław Szemla wspólnie z dowódcą uroczystości dokonali przeglądu pododdziałów.    Z okazji 125 – lecia jednostki został przyjęty do podziału bojowego lekki samochód pożarniczy Opel Movano – będzie on wykorzystywany przede wszystkim do zadań związanych z ratownictwem technicznym, zwłaszcza przy zdarzeniach drogowych. W sfinansowanie samochodu wkład wniosło społeczeństwo Bestwiny, Urząd Gminy Bestwina, sami druhowie jak również Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Katowicach i Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy – jest to inwestycja potrzebna w obliczu zwiększającej się ilości wypadków komunikacyjnych. Samochód poświęcił ks. Cezary Dulka, natomiast kluczyki wręczył wójt Artur Beniowski w asyście wicewojewody Mirosława Szemli i prezesa zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Bielsku – Białej Jana Cholewy.

    Na zakończenie odbyła się defilada strażaków i wozów bojowych, zaś w godzinach wieczornych - festyn strażacki.Wszystkie zdjęcia znajdują się w GALERII

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz