Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

sobota, 3 grudnia 2011

Harcerski hołd dla poległych

Harcerzem jest się przez całe życie. Ideały i zasady wpojone w młodości procentują później, są moralną busolą, dzięki której człowiek nie zagubi się w dzisiejszym świecie. To formowanie własnego charakteru rozpoczyna się w dzieciństwie, kiedy 6-7 latek postanawia zostać zuchem. Przechodzi następnie cały proces wychowawczy, nierzadko uzyskując stopnie instruktorskie i samemu szkoląc kolejne zastępy druhów. Wszystko w duchu służby Ojczyźnie oraz prawu harcerskiemu.
Dobrze się, więc stało, że po kilkunastu latach w gminie Bestwina znów odrodziło się harcerstwo. Niemała w tym zasługa druhen przewodniczek – Kingi Czulak, Doroty Surowiak oraz druhny Katarzyny Jonkisz i druhny Ewy Sierant, aktywnie działających wśród harcerzy i zuchów szczepu „Bratnie Żywioły”. Powstanie szczepu poprzedzone było ciężką pracą, tworzeniem drużyn harcerskich i gromad zuchowych. To właśnie szczep jest miejscem, gdzie w ramach jednego środowiska dokonuje się formacja harcerza.
1 grudnia druhny i druhowie zaprosili Wójta Stefana Wodniaka, swoich rodziców oraz mieszkańców gminy do Muzeum Regionalnego na wyjątkową uroczystość pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”. Była to wieczornica, którą przygotowała dh Dorota Surowiak drużynowa 20 Gromady Zuchowej „Leśne Ogniki”, wraz ze swoimi podopiecznymi. Towarzyszyli im harcerze, w tym druhna przewodniczka Kinga Czulak oraz gość specjalny - druhna podharcmistrzyni Barbara Podolak, członkini Komendy Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice.
Pierwszym akcentem wieczoru stało się uroczyste zapalenie ognia i przywitanie przybyłych. Następnie dh Barbara Podolak wręczyła dh Kindze Czulak sznur komendantki szczepu. Nowa szczepowa wręczyła z kolei sznur granatowy druhnie Katarzynie Jonkisz. Sznur tego koloru jest oznaką pełnienia funkcji drużynowej. Po tej wzruszającej ceremonii zuchy przedstawiły heroiczne dzieje Związku Harcerstwa Polskiego od założenia, poprzez okres wojen i okupacji, aż po czasy współczesne. W wierszach i piosenkach oddały cześć swoim starszym kolegom działającym w konspiracji, Szarych Szeregach, a często stających na pierwszej linii frontu z karabinem w ręku.
Program artystyczny zachwycił publiczność, a Wójt Stefan Wodniak serdecznie pogratulował pracy włożonej w jego przygotowanie. Złożył również życzenia druhnom obejmującym funkcje komendantki szczepu oraz drużynowej. Stwierdził, że to właśnie harcerze są tymi, którzy mogą służyć za wzór krzewienia patriotyzmu w środowisku szkolnym, jak i na forum całej gminy.
Druga część wieczornicy miała miejsce na cmentarzu parafialnym, pod pomnikiem poległych. Tam zuchy złożyły uroczystą obietnicę zuchową, otrzymały także ważne oznaki harcerskiego wtajemniczenia – chusty oraz znaczki zuchowe. Jak zwykle najbardziej przejęci tą podniosłą ceremonią okazali się najmłodsi z nich. Na pewno wszystko dokładnie zapamiętają, a swoje chusty będą przechowywać i nosić z dumą i szacunkiem.

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia harcerze informują również, że przygotowują  się do największej akcji przedświątecznej odbywającej się na terenie całego kraju – „Betlejemskiego Światła Pokoju”. Środowiska harcerskie, w tym i nasze, od 11 grudnia aż do Wigilii Bożego Narodzenia będą brały udział w wyjątkowej sztafecie przekazując płomień rozpalony w Grocie Narodzenia w Betlejem, tak by trafił on wprost do rodzin, szkół, kościołów, urzędów i szpitali. Więcej szczegółów na stronie www.gminabestwina.info.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz