Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

wtorek, 3 maja 2011

Trzeciomajowe migawki

    Ustawa Rządowa Sejmu zwanego Czteroletnim czy też Wielkim nie weszła wprawdzie w życie, ale była aktem prawnym skonstruowanym – jak na owe czasy – w sposób niezwykle nowoczesny, określający zasady działania państwa i jego poszczególnych organów. Jak napisano w preambule: (...) ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w nasze ręce jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. Wzniesiono się ponad partykularne podziały, by w obliczu zagrożenia dla Rzeczpospolitej ze strony absolutystycznych monarchii stworzyć sprawny system polityczny z silną gospodarką i armią. Wtedy się nie udało, ale ta szansa dla naszego pokolenia jest jak najbardziej realna...

Poniżej zdjęcia z uroczystości 3 maja, wykonane w Bestwinie i w Kaniowie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz