Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

niedziela, 10 maja 2015

Na wezwanie obowiązku

   „Łączy nas wiele: umundurowanie, służba, konieczność przygotowania się do niej...” – zauważył podczas okolicznościowej Mszy św. w dniu 9 V proboszcz parafii w Kaniowie, ks. Janusz Tomaszek – „Wy strażacy nie pozostajecie obojętni na dźwięk syreny, porzucacie wypoczynek, rodzinny dom i inne zajęcia aby nieść ludziom ratunek, walczyć z ogniem, wodą, chronić życie i mienie”.    Celne słowa kapłana były doskonałym wstępem do tradycyjnej strażackiej akademii z okazji dnia św. Floriana. Odbywająca się przed Domem Strażaka w Kaniowie uroczystość zgromadziła druhów z wszystkich gminnych jednostek oraz ich gości – przy muzyce orkiestry dętej i w asyście pocztów sztandarowych strażacy prowadzeni przez komendanta gminnego Grzegorza Owczarza przeszli z kościoła pod strażnicę. Tam miała miejsce część oficjalna połączona z wręczeniem odznaczeń pożarniczych.

    Kiedy pododdziały zajęły miejsce na placu Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bestwinie Herbert Szeliga przywitał wszystkich zaproszonych. Przybył pierwszy wicewojewoda śląski Mirosław Szemla (członek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach), wójt gminy Bestwina Artur Beniowski (członek zarządu OSP Kaniów), wiceprezesi zarządu powiatowego ZOSP RP w Bielsku – Białej Stanisław Górny i Jan Ozimina, bryg. Zbigniew Mizera, dowódca JRG1 PSP w Bielsku – Białej, prezesi jednostek gminnych, radni powiatu bielskiego Grzegorz Gawęda Jan Stanclik i Bogusław Stolarczyk, radni gminy Bestwina na czele z przewodniczącym Jerzym Stanclikiem, sołtys Kaniowa Marek Pękala, przedstawiciele jednostek oświatowych, kulturalnych i różnorakich organizacji.
    Do stałych elementów akademii należy podniesienie flagi państwowej, odegranie hymnu narodowego i dekoracja odznaczeniami. Jednakże w Kaniowie program poszerzono o dodatkowy punkt – poświęcenie nowego zestawu pływającego współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Poświęcenia dokonał ks. Janusz Tomaszek, zaś Mirosław Szemla – były wiceprezes WFOŚiGW w przemówieniu zaznaczył, że łódź jest kaniowskiej jednostce niezwykle potrzebna i to nie tylko podczas działań ratowniczych. Sekcja ratownictwa wodnego bierze udział w licznych zawodach i posiadanie nowoczesnego sprzętu pomoże poprawić osiągane wyniki.

Wszystkie zdjęcia znajdują się TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz