Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

wtorek, 15 października 2013

Biorą przykład od ludzi dialogu

     Szkoła podstawowa i gimnazjum w Bestwinie nie mogły sobie wymarzyć lepszych patronów. Św. Jan Kanty i bł. Jan Paweł II są przykładami do naśladowania nie tylko ze względów religijnych, ale także z powodu życiowej postawy i wyznawanych wartości, uniwersalnych w każdym miejscu i czasie. Obie osoby, będące przecież uznanymi w świecie nauki profesorami cechowało umiłowanie wiedzy, ciekawość świata, stawianie pytań i przekraczanie granic. Byli ludźmi dialogu. Wzorowy uczeń i dobry nauczyciel również powinien posiadać podobne przymioty.
     14 października w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Dzień Patronów Szkoły połączono z obchodzonym w całej Polsce Dniem Edukacji Narodowej. Uroczysta akademia zgromadziła całą społeczność szkolną – grono pedagogiczne, uczniów, przedstawicieli rodziców i zaproszonych gości. Dyrektor Agata Rak powitała m.in. przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Benedykta Kohuta, sołtys Bestwiny i radną Marię Maroszek, radnego Andrzeja Wojtyłę oraz księdza proboszcza z Janowic Józefa Walusiaka. Sama nawiązała do postaci św. Jana Kantego i bł. Jana Pawła II, mając na uwadze bliską kanonizację polskiego papieża. 

     Zanim rozpoczęła się część artystyczna, pani dyrektor wręczyła nagrody wyróżniającym się pracownikom szkoły. W tym roku zostali nimi uhonorowani: p. Eleonora Ochman, p. Urszula Kraus, p. Jadwiga Kijas, p. Ireneusz Sikorski, p. Artur Ścisłowski, p. Małgorzata Zawiła, p. Lilla Czernek, p. Agnieszka Gutka, p. Agata Karaś, p. Katarzyna Krywult, p. Barbara Sabuda - Pietrasik, p. Ewa Sierant, p. Dorota Międzybrodzka, p. Anna Gwóźdź. Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymała p. Maria Drewniak, zaś Nagrodę Wójta – p. Agata Rak i p. Dorota Surowiak. W dalszej kolejności zaprzysiężono nowy poczet sztandarowy dla gimnazjum. Ślubowanie złożyli ponadto uczniowie klas pierwszych.      Na występ uczniów składały się popisy wokalno – instrumentalne oraz przestawienie teatralne – scenki z życia św. Jana Kantego. W żywot sławnego profesora rodem z Kęt wprowadzili widzów naukowcy z „laboratorium wiary”. Badając spotkanie człowieka z rzeczywistością grzechu, dowiedli, że modlitwa jest „tarczą” chroniącą od zła i pomagającą w różnych trudnych sytuacjach. Spektakl opracowała od strony merytorycznej pani Dorota Surowiak, zaś chór i muzyków przygotowała pani Magdalena Wodniak – Foksińska. Nauczyciele włączyli się licznie również w wykonanie dekoracji. 

Wszystkie zdjęcia znajdziecie w GALERII

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz