Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

piątek, 20 września 2013

Wymarzony dom już gotowy

     Dzień 19 września 2013 roku był dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” chyba najważniejszy od czasu jego powstania. Grupowy dom stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie został nareszcie uroczyście oddany do użytku i poświęcony. Budowa trwała pięć długich lat, lecz dzięki pomocy wielu instytucji samorządowych, firm i osób prywatnych, pod dach budynku wprowadzi się 22 podopiecznych. Pełna, bardzo imponująca lista darczyńców i wykonawców znajduje się na stronie internetowej http://www.stowarzyszenierazem.org


     Skąd wzięła się idea budowy? Nie jest to przecież ośrodek, który ma służyć korzyściom materialnym, wręcz przeciwnie, generuje koszty utrzymania. Decyzję podjęto w trosce o tych najbardziej bezbronnych, którzy – gdy rodziców na świecie zabraknie – sami nie poradzą sobie w życiu. Rodziny pragnęły zapewnić im bezpieczne życie i co najważniejsze stały rozwój wspomagany przez terapię i rehabilitację. Dlatego też wewnątrz znalazło się miejsce dla sal warsztatowych, kuchni czy też estrady, gdzie grupa teatralna wystawi swoje spektakle. 


     Wyjątkowe uroczystości, na które zaprosiło swoich dobroczyńców stowarzyszenie „Razem” rozpoczęły się od Mszy świętej sprawowanej w bestwińskim kościele przez ordynariusza diecezji bielsko – żywieckiej, biskupa Tadeusza Rakoczego oraz licznych kapłanów – m.in. proboszcza katedry lwowskiej ks. prałata Jana Nikla, dziekana wilamowickiego ks. prałata Michała Boguty, ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego, proboszcza z Bestwiny ks. Cezarego Dulkę i innych. Homilia księdza biskupa została poświęcona roli ludzi chorych w społeczeństwie i naszej relacji z nimi. Hierarcha podzielił się także wspomnieniami z roku 2009 i ówczesnej swojej wizyty w Bestwinie, gdy dane było mu poświęcać plac budowy pod dom stałego pobytu. Rangę celebracji podniosło sprowadzenie do Bestwiny relikwii św. abpa Józefa Bilczewskiego – jego osobę stowarzyszenie „Razem” wybrało na patrona domu.      Po przejeździe na teren budynku ksiądz biskup Rakoczy, ks. Jan Nikiel, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, starosta bielski Andrzej Płonka, prezydent Bielska – Białej Jacek Krywult i prezes Stowarzyszenia Maria Sysak - Łyp przecięli wspólnie wstęgę przed wejściem. Następnie pasterz naszej diecezji poświęcił dom, witraż św. abpa J. Bilczewskiego w sali widowiskowej oraz krzyże, które zawisną w pokojach podopiecznych.
 

     W części oficjalnej pani prezes krótko przedstawiła historię stowarzyszenia i budowy domu, zaś członek zarządu Tadeusz Sowiński wyjaśnił, dlaczego zdecydowano się obrać patronem właśnie abpa Bilczewskiego, pochodzącego z niedalekich Wilamowic.Przemówienia wobec licznie zgromadzonej publiczności skierowali do stowarzyszenia samorządowcy i parlamentarzyści: starosta bielski Andrzej Płonka, posłowie na Sejm RP Stanisław Szwed, Mirosława Nykiel i Małgorzata Pępek, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski. Podkreślano, iż działanie stowarzyszenia i ośrodka leży na sercu państwu i władzom samorządowym, choć obecny system prawny stwarza trudności w finansowaniu tego typu inwestycji. Odczytano poza tym list gratulacyjny od małżonki prezydenta RP Anny Komorowskiej, sprawującej honorowy patronat nad przedsięwzięciem.
   Część artystyczną przygotowało koło teatralne podopiecznych stowarzyszenia „Razem”, wystawiając wzruszające przedstawienie pt. „Życie”. Muzyczny prezent ofiarował także zespół „Bel Canto” z gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie działający pod kierunkiem Magdaleny Wodniak – Foksińskiej.


Wszystkie zdjęcia znajdują się w GALERII

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz