Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

sobota, 20 października 2012

Odkrywają siebie...i dzielą z przyjaciółmi

     W samo południe, przy pięknej słonecznej pogodzie, w dniu 20 października spotkali się członkowie, podopieczni i przyjaciele Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem”. Okazją było zarówno 10 – lecie Ośrodka Rehabilitacyjno – Szkoleniowego, jak i podsumowanie zadania „Odkrywamy Siebie”. Ten ostatni projekt to zajęcia artystyczno – sportowe dofinansowane przez  MOPS i PCPR w Bielsku – Białej ze środków PFRON.
     W imieniu Stowarzyszenia, wszystkich gości powitali w sali widowiskowej nowo powstającego Domu Stałego Pobytu prezes Maria Sysak – Łyp, a także członek zarządu Tadeusz Sowiński. Pojawiło się wielu przedstawicieli władz, firm, różnych grup i stowarzyszeń. Między innymi byli to parlamentarzyści: Małgorzata Pępek, Aleksandra Trybuś, Stanisław Szwed, przedstawiciel poseł Mirosławy Nykiel, samorządowcy: wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, pełnomocnik Prezydenta Bielska – Białej Henryk Juszczyk, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, radny powiatu bielskiego Grzegorz Boboń, radny gminny Andrzej Wojtyła. Z pozostałych osób warto wymienić prezesa WFOŚiGW Mirosława Szemlę, prezesa spółki AQUA Piotra Dudka, proboszcza bestwińskiej parafii ks. Cezarego Dulkę. Ponadto listy z podziękowaniami i gratulacjami przysłała m.in. poseł do PE Małgorzata Handzlik oraz starosta bielski Andrzej Płonka.
     Pani prezes w okolicznościowym przemówieniu podziękowała wszystkim ludziom dobrej woli, którzy od początku działalności Stowarzyszenia wspierają je finansowo, duchowo, poprzez bezinteresowną pracę, czy też na jeszcze inne sposoby. Stowarzyszenie nie zarabia na siebie, wszystko co ma, otrzymuje od rodziców podopiecznych, od sponsorów, z 1% podatku, itd. A potrzeby są i stale będą, ponieważ dom trzeba ukończyć i utrzymać. Tadeusz Sowiński w uzupełnieniu posłużył się słowami Jana Pawła II: „Każdy ma swoje Westerplatte”. Tym symbolicznym Westerplatte którego Stowarzyszenie strzeże, jest właśnie dom, budowany z myślą o przyszłości tych, którzy sami nie poradzą sobie bez pomocy.
    Po części oficjalnej, przemowach gości, wręczeniu nagród i wyróżnień przyszedł czas na niespodziankę przygotowaną przez samych niepełnosprawnych pod kierunkiem opiekunów. Sztuka „O rybaku i złotej rybce” była opowieścią o dobrym człowieku i jego chciwej żonie. Aktorzy znakomicie ukazali fakt, że dobra materialne to nie wszystko, prawdziwe szczęście kryje się w życiu w zgodzie z samym sobą, cieszeniu się każdym dniem. Po dopracowanych dekoracjach i brawurowej grze widać było, że w stworzenie przedstawienia włożono dużo ciężkiej pracy. Jednak efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania.
     Następnie goście udali się na zwiedzanie domu, gdzie zobaczyli jak postępują prace w salach zajęciowych, pokojach i pomieszczeniach gospodarczych. Przy okazji zwiedzili wystawę fotograficzno – artystyczną. Dodatkowo przygotowano poczęstunek, zabawę przy muzyce, zawody sportowe i wiele innych atrakcji. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz