Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

piątek, 5 listopada 2010

Grzeczność oczami uczniów

Dzisiaj udałem się do Szkoły Podstawowej w Kaniowie, aby obejrzeć przedstawienie, którego tematem były zasady dobrego wychowania. Bardzo za to miłe zaproszenie dziękuję, a poniżej zamieszczam moją relację oraz fotografie.

„Grunt to dobre wychowanie"

Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą – stwierdzenie Sędziego z „Pana Tadeusza” i dziś nie traci nic ze swojej aktualności. I wcale nie chodzi tutaj o znajomość wytwornych zasad etykiety rodem z przyjęć u koronowanych głów, ale o umiejętność godnego zachowania się w codziennych sytuacjach. Z okazji „Tygodnia Grzeczności” na tę sprawę zwrócili uwagę uczniowie klasy 6 Szkoły Podstawowej w Kaniowie, którzy pod kierunkiem pań Katarzyny Hesek i Jolanty Wojtyły – Staszek przygotowali 5 listopada bardzo ciekawy spektakl.Osią przedstawienia były scenki ilustrujące wiersze polskich poetów – Ludwika Jerzego Kerna i Jana Brzechwy. W aktorskiej ilustracji wiersza pt. „Pierwszy” buntowniczy Maciek nie ustąpił nikomu miejsca w autobusie. Słynna „Samochwała” wciąż mówiła o własnych zaletach, a znana „Kwoka” pouczała wszystkich naokoło, zapominając o hamowaniu własnego języka w komentowaniu wad swoich gości. „Skarżypyta” wciąż donosiła o nawet najdrobniejszych przewinieniach kolegów i koleżanek.

Pomimo, że wykorzystane utwory mają już swoje lata, nie zestarzały się ani trochę. W prostych słowach uczą elementarnych zasad savoir – vivre’u, mówienia „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, zachęcają do skromności i pomagania innym. Zresztą nie tylko wiersze były elementami całej „kampanii o grzeczność”. Uczniowie stworzyli gazetki ścienne, uczestniczyli w specjalnych lekcjach z pedagogiem szkolnym, a także w konkursie plastycznym, gdzie nagrody ufundowali sponsorzy oraz Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Bestwinie. Pełnomocnik Wójta, Bożena Jaromin została zaproszona na przedstawienie jako gość honorowy. 

Ukazał się także specjalny numer szkolnej gazetki „Coś na przerwę” w całości poświęcony tematyce dobrego wychowania. Można w nim znaleźć interesujący wywiad z „Janem Savoir Vivre”, słowa „Dzień Dobry” w 14 językach oraz poezję uczniowską.
Być może postawa dzieci znających zasady poprawnego zachowania się zachęci także dorosłych do uważnego przyjrzenia się swojemu postępowaniu. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz