Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

wtorek, 7 kwietnia 2015

Setne urodziny Jana Kubika

   Z urodzonego 5 kwietnia 1915 roku pana Jana Kubika mogą być dumne w równym stopniu Janowice i Bestwinka. W pierwszej miejscowości urodził się i wychował, w drugiej – zamieszkał po ślubie i żyje po dziś dzień. Otoczony dziećmi, wnukami i prawnukami wiedzie szczęśliwe życie seniora, choć częstokroć musiał zmagać się z wieloma przeciwnościami losu.


  
    Pan Jan obchodził niedawno okrągły, setny jubileusz urodzin i z tej okazji, w dniu 7 IV 2015 r. do jego domu w Bestwince zawitała delegacja z Urzędu Gminy w osobach wójta Artura Beniowskiego i zastępcy kierownika USC Brygidy Jankowskiej. Wójt przekazał list gratulacyjny od premier Ewy Kopacz, kwiaty i symboliczny upominek, a następnie odbyło się spotkanie z rodziną jubilata. Warto dodać, że jedna z jego córek, pani Halina Lasota jest obecnie przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwince. Z kolei brat p. Jana – Florian, wspólnie z żoną Zofią, zgodnie z wolą rodziców podarowali działkę pod budowę janowickiego kościoła pw. św. Józefa Robotnika.   Jan Kubik jest jedenastym dzieckiem Józefa i Katarzyny z domu Chowaniec. Wszystkich dzieci było aż trzynaścioro, zatem na ośmiohektarowym gospodarstwie nie brakowało rąk do pracy. W 1939 r. wraz z braćmi Antonim, Józefem i Franciszkiem pan Jan powołany został do wojska. Koniec wojny zastał go nad Bugiem i stamtąd pieszo wrócił do rodzinnych Janowic. W „cywilu” pracował w bestwińskiej cegielni oraz w czechowickiej Walcowni Metali – tam zatrudniony był aż do emerytury.     Wybranką serca pana Jana została Zofia Żaczek z Bestwinki – małżeństwo doczekało się dwójki dzieci, na świat przyszło następnie czworo wnucząt i w końcu troje prawnucząt – nie liczę już dalszej, bardzo licznej rodziny, która wzięła udział w uroczystej, jubileuszowej Mszy św. i wspólnym spotkaniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz