Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

niedziela, 11 listopada 2012

Patriotyzm pomimo kryzysu

     Bardzo łatwo kochać ojczyznę w czasach prosperity. Można przyjść na festyn, pomachać chorągiewką, pośpiewać i potańczyć... kosztuje to niewiele. Sytuacja się komplikuje kiedy trzeba okazać swoje przywiązanie do kraju pomimo jego słabości. Obecnie zmagamy się z kryzysem ekonomicznym, bezrobociem, radykalnymi podziałami w polityce i życiu społecznym. Na to nakłada się kryzys wartości takich jak rodzina albo właśnie patriotyzm. Jak nie stracić głowy w pełnym wielu niekoniecznie dobrych ofert świecie, zastanawiali się wszyscy, którzy w dniu 11 listopada brali udział w uroczystościach pod pomnikiem „Tym, co życie oddali Polsce”.
     Zanim jednak odśpiewano hymn i złożono kwiaty, w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie została odprawiona koncelebrowana Msza św. Za Ojczyznę. Odprawił ją proboszcz, ks. Cezary Dulka wraz z wikariuszem, ks. Bartłomiejem Dziedzicem, który wygłosił także homilię nawiązującą do niezłomnej postawy proroka Eliasza. W liturgii uczestniczyły liczne poczty sztandarowe – strażaków, pszczelarzy, górników, Zespołu Regionalnego, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koła Łowieckiego „Bażant”, uczniów gimnazjów i szkół podstawowych, a ponadto harcerze, przedstawiciele gminnych kół i stowarzyszeń oraz mieszkańcy.
     Po zakończonej celebracji zebrani wysłuchali koncertu laureatów XIII Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Następnie w uroczystym pochodzie przy dźwiękach orkiestry przeszli pod pomnik przy Urzędzie Gminy. Tam wysłuchali krótkiej refleksji na temat uniwersalnych wartości i wreszcie przystąpili do składania kwiatów. Najpierw uczynił to wójt Artur Beniowski, po nim radni, przedstawiciele sołectw i wszyscy wymienieni powyżej. Wartę honorową wystawili harcerze ze szczepu „Bratnie Żywioły”.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz