Niniejszy blog w żaden sposób nie wyraża stanowiska jakiejkolwiek instytucji, partii, organizacji, a jedynie osobiste przemyślenia i poglądy autora. Nie jest też żadnym "oficjalnym blogiem", zrobiłem go po to by się dzielić z Wami wszystkim, co mnie interesuje. Życzę wszystkim miłego czytania!

wtorek, 13 września 2011

Kolorowe i przyjazne przedszkole.

Chociaż było to już prawie ćwierć wieku temu, czasy "zerówkowe" pamiętam bardzo dobrze. Okres przedszkolny należy do jednych z pierwszych całkowicie świadomych wspomnień dziecka, dlatego ważne jest, by placówka zapewniała warunki jak najbliższe domowym. Przy tym spełniała także ważną rolę edukacyjną. 
Takie właśnie kameralne przedszkole powstało w Janowicach i miałem szczęście uczestniczyć w jego otwarciu. Było to dla mnie ważne wydarzenie, gdyż śledziłem historię powstawania przedszkola właściwie od początku, od pojawienia się pomysłu na bezpłatną placówkę społeczną, w której decydujący głos będą mieli rodzice dzieci.  Dzięki współpracy stowarzyszenia „Inicjatywy społeczne”, gminy Bestwina oraz mieszkańców Janowic zagospodarowano niszczejący budynek przy ul. Janowickiej 100. Projekt uzyskał również dotację z Unii Europejskiej. Tam gdzie wcześniej mieściła się m.in. pizzeria, teraz można podziwiać kolorowe malunki i usłyszeć głosy bawiących się dzieci.
Uroczyste otwarcie punktu przedszkolnego pod nazwą „Tęczowy Zakątek” odbyło się w dniu 12 września o godzinie 12.00. Zaproszonych gości przywitał koordynator projektu i przedstawiciel Stowarzyszenia, Konrad Sobik. Podkreślił, że ich obecność w tym wyjątkowym dniu jest dla niego dowodem okazanego zaufania w rozwijanie idei bezpłatnego przedszkola społecznego. Wśród przybyłych znalazł się wójt gminy Bestwina, przedstawiciele władz samorządowych a także proboszcz parafii w Janowicach. W  krótkich przemówieniach goście gratulowali inicjatorom i wyrazili nadzieję, że wzajemna współpraca będzie przebiegać wzorowo. Życzyli także dużo radości samym przedszkolakom, a ich rodzicom sukcesów wychowawczych.
Następnie poświęcenia budynku dokonał ks. kanonik Eugeniusz Stopka. Po tym obrzędzie wystąpiła grupa przedszkolaków, tańcząc i śpiewając wesołe piosenki. Kolejnym punktem programu stało się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci. Fachowych porad udzielał Michał Piech, ratownik z prywatnego pogotowia ratunkowego „Medica” w Bielsku – Białej”.

A tak na temat zajęć prowadzonych w przedszkolu wypowiedział się koordynator projektu,  Konrad Sobik:


Nowatorstwo naszych metod polega na realizacji programu przedszkolnego oraz zapewnieniu wielu zajęć dodatkowych. Będą to bezpłatne zajęcia z rytmiki, z języka angielskiego i z garncarstwa. Bezpłatny jest także logopeda. Do tego wszystkiego szukamy specjalistów. Chcemy, by były to takie osoby, które mają dobry kontakt z dziećmi i które są w stanie zmaksymalizować efekt pracy z nimi.

W najbliższym czasie planujemy wystawienie spektaklu, być może jasełek.Przygotujemy również jakieś inne występy czy też wystawy na terenie gminy – znalazłyby się tam wytwory rękodzielnicze naszych dzieci, garncarstwo, rysunki itd. Natomiast dodatkową metodą, które chcemy wykorzystać do nauki, jest metoda bitowa. Polega ona na pokazywaniu dzieciom obrazków, bodźców wizualnych w krótkich seriach. W związku z tym dziecko w krótkim okresie czasu poznaje kilkadziesiąt rzeczy nowych. Mózg pracuje szybciej, niż u dorosłego, więc dzieci będą potrafiły po imieniu nazywać różnego typu zjawiska i rzeczy. Jest to unikatowa i do tej pory rzadko spotykana metoda.

Trzeba jeszcze dodać, że kładziemy u nas duży nacisk na tradycyjne wartości – koleżeństwo, uczciwość, szacunek, grzeczność wobec rodziców i wychowawców. Dzięki temu dziecko ma poczucie bezpieczeństwa, które łatwo w dzisiejszych czasach zagubić. Nasze dzieci noszą także wygodne, jednakowe ubranka.
Zapraszamy  na stronę internetową Przedszkola:  www.teczowyzakatek.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz